SPS Complex | CMS Starter Kit 
BOPP

BOPP

BOPP : در یک دسته بندی جهانی این فیلم ها به چهار نوع فیلم های شفاف ، فیلم های متالایز و فیلم های سفید و مات تقسیم می شود.
کاربرد های فیلم BOPP
فیلم های BOPP را برای مقاصد گوناگونی می توان به کار گرفت ، در زیر به چندین نمونه از کاربرد های این نوع فیلم ها اشاره شده است.
 • • برای مقاصد چاپ و لمینت
  فیلم های BOPP عمدتاً برای چاپ لیبل های نوشابه ، آب معدنی ، آرایشی ، دارویی ، مواد غذایی و کشاورزی و صنعتی که جهت بسته بندی مواد غذایی و دارویی و صنعتی به کار می روند کاربرد دارند.
 • • به کارگیری در نوار چسب ها
  فیلم های BOPP که سطح آنها بسیار شفاف می باشند و نیز بخشی از فیلم های سفید و مات در تولید انواع چسب های نواری مورد استفاده قرار می گیرند.
 • • سایر کاربرد های ویژه
  فیلم های BOPP دارای انواع مختلف و ضخامت های گوناگونی می باشند.

انواع BOPP
 • • فیلم ساده یک طرف کرونا دار: کاربرد در چاپ و لمینه کردن با ضخامت 15 الی 60 میکرون
 • • فیلم ساده یک طرف کرونا دار : کاربرد در نوار چسب با ضخامت 16 الی 60 میکرون
 • • فیلم ساده ای که یک یا هر دو طرف آن کرونا شده : کاربرد در نوار چسب با ضخامت 20 الی 50 میکرون
 • • فیلم ساده ای که یک یا هر دو طرف آن کرونا شده : کاربرد در لمینه کردن اغذیه با ضخامت 12 الی 20 میکرون
 • • فیلم ساده یک طرفه : کاربرد در اهداف متالایز با ضخامت 16 الی 50 میکرون
 • • فیلم ساده بسیار شفاف یک طرفه : کاربرد در نوار چسب با ضخامت 20 الی 25 میکرون