خط مشی

مجتمع کارخانجات سپهر پلیمر سپاهان به عنوان اولین تولید کننده فیلم BOPET در کشور و تولید کننده فیلم های CPP وBOPP با تکیه بر کارکنان متخصص و ماشین آلات مدرن و تکنولوژی روز دنیا همچنین سرلوحه قراردادن مشتری مداری از طریق برآورده سازی نیازها و جلب رضایت و اعتماد مشتریان و سایر ذینفعان، خود را متعهد به اصول زیر می داند:
1- رعایت استاندارد ها و تلاش در جهت بهبود مستمر کیفیت محصولات و افزایش رضایت مشتریان و سایر طرف های ذینفع.
2- توسعه منابع انسانی به عنوان با ارزش ترین سرمایه سازمان از طریق بکارگیری نیروهای متخصص و آموزش دیده و اثربخش و تلاش در جهت آموزش، حفظ و ارتقاء دانش و یادگیری سازمان.
3- حفظ و افزایش سودآوری، کاهش ضایعات، افزایش بهره وری.
4- حفظ و افزایش سهم بازار از طریق ارتقاء کیفیت محصولات و افزایش فروش.
5- فراهم نمودن محیط کار مناسب و ایجاد مشارکت بین کارکنان در تصمیم گیری های سازمانی.
6- توسعه فن آوری اطلاعات و ارتباطات.
7- بهبود مداوم فرآیند ها و افزایش بهره وری.
مدیریت سازمان متعهد می گردد ضمن رعایت اصول فوق و فرآهم آوری منابع لازم برای حصول به اهداف سازمان، سیستم مدیریت کیفیت را مطابق با استاندارد ISO9001:2015 در کلیه فرآیندها و سطوح سازمان به اجرا درآورده و بطور مداوم نسبت به بهبود اثر بخشی این سیستم اقدام نماید. اینجانب با اعتماد کامل از این سیستم پشتیبانی نموده و از تمامی همکاران انتظار دارم ضمن درک صحیح آن در جهت برآورده ساختن خواسته های این استاندارد تلاش نمایند.